SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Directeur Domesta noemt stijging energielasten een nachtmerrie

Hij wordt er chagrijnig van en noemt het een nachtmerrie. Directeur Bert Moormann van woningcorporatie Domesta uit Hoogeveen is slecht te spreken over de verhoging van de energieprijzen en belastingen volgend jaar.

Een gemiddeld gezin is daardoor in 2019 zo’n 300 euro per jaar meer kwijt. Moormann vreest dat daardoor nog meer van zijn huurders in de problemen kunnen komen.

"Het is nu al zo dat een kwart van de huurders in Drenthe eigenlijk de huur niet kan betalen. Dat doen ze vaak wel, maar dan beknibbelen ze op andere zaken."

Geen beloning
Volgens de directeur van Domesta doen de Drentse woningcorporaties erg hun best om huurwoningen betaalbaar te houden. "Vorig jaar was de gemiddelde huurverhoging 0,3 procent, het laagste percentage van heel Nederland. We zetten ook erg in op verduurzaming, zodat de energielasten dalen, maar hogere belastingen helpen ons daarbij niet. Goed gedrag wordt niet beloond."

Begeleiding en voorlichting
Moormann deed de uitspraken bij de presentatie van de plannen die Domesta, Woonservice Drenthe, de gemeente Coevorden en huurdersverenigingen voor de komende vier jaar hebben gemaakt. De partijen hebben afgesproken meer te doen aan begeleiding en voorlichting, zodat huurders optimaal gebruik maken van regelingen als toeslagen en huursubsidie.

Volgens directeur Bothilde Buma van Woonservice Drenthe ligt de focus ook bij de corporaties steeds meer op het sociale en maatschappelijke vlak. "Het gaat om veel meer dan alleen de stenen. Mensen wonen langer thuis en een aantrekkelijke omgeving vinden we ook steeds belangrijker. Daar blijven we samen aan werken."

De partners die de prestatieafspraken hebben ondertekend gaan ook meer doen om de integratie van statushouders te bevorderen. Ook komt er meer aandacht voor innovaties.RTV Drenthe 06-12-18

Dalfsen krijgt er binnen twee jaar 130 sociale huurwoningen bij

Binnen twee jaar worden 130 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd in Dalfsen. Dat hebben de Woningstichtingen VechtHorst en de Veste afgesproken met huurdersverenigingen Twee onder één Kap en Verenigd Huurbelang.

De bouw van de sociale huurwoningen is opgenomen in het woningprogramma van de gemeente Dalfsen voor de jaren 2019-2021. Daar staat ook in dat er volgend jaar zestig kavels worden uitgegeven voor particuliere nieuwbouw.

De afspraken voor de ontwikkeling van nog meer sociale huurwoningen na 2021 zijn onzeker, omdat een nieuw uitbreidingsplan in de kern Dalfsen nog niet voorhanden is. Het plan Oosterdalfsen is zo goed als ingevuld.

Dat betekent dat er werk aan de winkel is voor de gemeente Dalfsen, want de vraag naar woningen toe en het tekort aan nieuwe woningen groeit. Dat uit zich onder meer in een forse toename van het aantal inschrijvingen op de uitgifte van bouwgrond. Ook is er een stijgende vraag naar kavels voor vrijstaande woningen.RTV Oost 05-12-18

130 huurders in Winsum kunnen hun huis kosteloos laten aanpassen

Huurders de Bloemenbuurt in Winsum mogen kosteloos hun huis laten aanpassen om de woning levensloopbestendig te maken.

Dat is onderdeel van het project Langer Thuis Wonen van de gemeente Winsum en woningstichting Wierden en Borgen. De twee organisaties willen ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Honderddertig huurders in de Bloemenbuurt mogen deelnemen aan dit project. De bloemenbuurt is uitgekozen omdat het nabij voorzieningen ligt. Dat is, naast een geschikt huis, belangrijk om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Een andere voorwaarde voor deelname is dat het huis aangepast kan worden. „Sommige woningen zitten pal met hun voordeur aan de weg”, zegt Mariëlle Bakema van de gemeente Winsum. „Het weghalen van een opstapje is dan niet mogelijk.”

 

Extra aanpassingen
De huurders kunnen kiezen welke aanpassingen ze willen. Iedere woning krijgt verlichting bij de voor- en achterdeur en de opstap bij de deur wordt weggehaald. Extra opties zijn onder meer speciale deurklinken en beugels. De aanpassingen worden eenmalig kosteloos uitgevoerd.

Bewoners konden ook aangeven hoe de omgeving verbeterd kan worden. „Daaruit kwamen vooral klachten over toegankelijkheid van de straten naar voren. Te hoge trottoirbanden bijvoorbeeld.”

Volgend jaar
De aangeschreven huurders kunnen tot volgende week vrijdag aangeven of ze gebruik willen maken van het aanbod. De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2019 uitgevoerd.

Als het project een succes is wordt het mogelijk naar andere buurten uitgebreid.DvN 28-11-18

Minder Drentse huurders lopen risico op betaalproblemen

 

Het besteedbaar inkomen van Drenten met een sociale huurwoning is de afgelopen vier jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Drentse woningcorporaties.

Laten we samen zorgen dat mensen met een minimaal inkomen beter kunnen rondkomen. Dat was in 2014 de inzet van een aantal Drentse woningcorporaties en huurdersorganisaties. Vier jaar later toont het Woonlastenonderzoek Drenthe onder tien corporaties aan dat mensen gemiddeld meer geld overhouden na het betalen van hun woonkosten.

VoorzieningenWijzer
Een groot deel van de winst is behaald door de inzet van De VoorzieningenWijzer. Die adviseert mensen over alle mogelijke besparingen en kijkt of er winst te behalen valt bij een overstap naar een andere andere zorgverzekeraar of energieleverancier. Ook brengen experts van De VoorzieningenWijzer in kaart of de huurder gebruikmaakt van alle beschikbare regelingen en toeslagen. Dit kan honderden euro’s per jaar schelen, een heleboel geld voor wie moet rondkomen van een minimuminkomen.

„We helpen op deze manier meer mensen eruit te halen waar zij recht op hebben”, zegt Jaap Boekholt, directeur van Woningstichting De Volmacht. „Daarnaast is het mooie van Drenthe dat de huren veel minder hard gestegen zijn dan elders in Nederland. Een aantal corporaties heeft zelfs de huren iets verlaagd. Dat is niet makkelijk in deze tijd.
Kijken naar inkomen
Boekholt ziet dat de invoering van het zogenaamde passend toewijzen, waarbij wordt gekeken naar het inkomen van de huurder bij het toewijzen van een woning, ertoe heeft geleid dat het aantal huurders met een betaalbaarheidsrisico is gedaald van 32 naar 25 procent. „Een mooi resultaat, maar het betekent wel dat nog altijd een kwart van onze huurders meer uitgeeft aan levensonderhoud en wonen dan er aan inkomsten binnenkomt.”

Een deel van de mensen komt volgens Boekholt juist in de problemen nu de economie aantrekt. „Ik ken voorbeelden van mensen die ineens weer aan de bak konden, na jarenlang weinig of geen werk te hebben gehad. Dan krijgen ze het jaar erop ineens een naheffing, omdat ze net teveel hebben verdiend om in aanmerking te komen voor bepaalde toeslagen die ze altijd kregen. Niet iedereen is daarop voorbereid en je kunt op die manier lelijk in de problemen komen.”

Investeren in duurzame woningen
Hulp bieden bij het vaststellen voor welke voorzieningen je in aanmerking komt is dan ook een goede maatregel, vinden de huurorganisaties die betrokken zijn bij het onderzoek. „De VoorzieningenWijzer helpt echt”, ziet Bert Robbe van Huurdersvereniging Meppel. „Maar het is geen structurele oplossing. Zelfs als je inkomen zo hoog mogelijk is, blijven de energiekosten vaak stijgen. Daarom is de transitie naar duurzamere woningen nodig.”

Om die investeringen te kunnen doen zou de overheid minder inkomsten van woningcorporaties moeten afromen, vinden beide partijen. „De bedoeling is om komende jaren samen een vuist te maken en investeringen mogelijk te maken.”

Andere woonvormen
Ook als de energierekening van sociale huurwoningen nog verder naar beneden zou gaan, blijft er altijd een groep mensen met zo weinig inkomen dat eigenlijk elke woning te duur is, denkt Boekholt. „Een passende woning is voor hen eigenlijk niet te vinden. Daarbij komt dat de ruimte tussen een woning hebben en slapen onder de brug groot is. Er is niet echt een tussenoplossing. Misschien is het daarom een idee om over andere woonvormen na te gaan denken. Het zou bijvoorbeeld normaler moeten worden om samen met iemand anders een huis te zoeken als je zelf niet in staat bent een woning te betalen.” DvN 03-12-18

Tien procent Drentse huurders komt financieel niet rond


Veel Drenten die een huis via een wooncorporatie huren, hebben het financieel zwaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de gezamenlijke wooncorporaties en huurdersbelangenorganisaties onder 5.248 Drentse huurders.

Een op de tien huurders komt financieel niet rond. Aan het eind van de maand hebben zij geld tekort. Nog eens zestig procent van de deelnemers aan de enquête geeft aan dat zij met moeite rondkomt. Daarmee gaat het iets meer huishoudens beter voor de wind dan vier jaar geleden.

Vooral de een- en tweeoudergezinnen zitten krap bij kas. Daarnaast bestaan er ook bij eenpersoonshuishoudens tot 66 jaar financiële problemen. Ruim de helft van hen maakt zich weleens zorgen over hoe zij de huur moeten betalen.

Netto woonlasten niet gestegen
De Drentse wooncorporaties en huurdersorganisaties hebben de afgelopen jaren de betaalbaarheids- en armoedeproblematiek geprobeerd op te lossen. In vier jaar tijd is het de organisaties gelukt om de netto woonlasten niet te laten stijgen. Voor de meeste huurders is zelfs het besteedbaar inkomen toegenomen, in sommige gevallen zelfs met gemiddeld vierhonderd euro.

Om de kosten van de woonlasten niet te laten stijgen, hebben de Drentse corporaties in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Het huurprijsbeleid is gematigd en de meeste corporaties hebben zonnepanelen op de daken gelegd en woningen geïsoleerd. Bij zes panelen levert dit bewoners gemiddeld een besparing op van 280 euro per jaar.

Energie- en bespaarcoach
Wooncorporatie Actium is het actiefst met maatregelen om de woonlastenproblematiek te verminderen. Zij hebben onder meer ook een energie- en bespaarcoach ingezet. Daarnaast biedt de corporatie, net als Domesta en Lefier, huurders ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld in contact te komen met een budgetcoach.RTV Drenthe 29-11-2018