SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Boete illegale onderverhuur sociale huurwoning naar 83.000 euro

De maximale boete voor illegale onderverhuur van sociale huurwoningen gaat fors omhoog, van ruim 20.000 euro naar 83.000 euro. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil zo voorkomen dat deze huizen terechtkomen bij mensen die daar geen recht op hebben.

Ollongren: "Als je misbruik maakt van het feit dat je beschikt over een sociale huurwoning, die bestemd is voor mensen met een laag inkomen, dan vind ik dat je daar de consequenties van moet ondervinden en een forse boete verdient."
Minister Ollongren past de huisvestingswet aan om de hogere boete mogelijk te maken. Gemeenten kunnen de maximale boete opleggen als ze herhaaldelijk hebben geconstateerd dat iemand een sociale huurwoning illegaal onderverhuurt. Bij de eerste keer dat iemand wordt betrapt kan straks direct een boete van 20.000 euro worden opgelegd.


Dubbele of drievoudige huur


Illegale onderverhuur komt voor in heel Nederland. Maar vooral in Amsterdam gebeurt het op grote schaal. Hier wordt veelvuldig misbruik gemaakt van de totaal overspannen woningmarkt.
Aan woningzoekenden wordt soms het dubbele of drievoudige van de officiële huur gevraagd. De oorspronkelijke bewoner, met wie het huurcontract is afgesloten, woont dan elders. Ook worden sociale huurwoningen in Amsterdam geregeld zonder toestemming van de woningcorporatie aangeboden via platforms als Airbnb, voor toeristische onderverhuur.

Vele duizenden sociale huurwoningen


Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties werden vorig jaar 821 sociale huurwoningen ontruimd in verband met illegale onderverhuur. Dat is vermoedelijk het topje van de ijsberg. Corporaties schatten het aantal illegaal verhuurde woningen in de hoofdstad tussen de 8 en 20 procent van hun woningvoorraad. Als die schattingen kloppen gaat het om vele duizenden sociale huurhuizen. Vergelijkbare cijfers van andere Nederlandse gemeenten zijn er niet.
Gevolg van deze praktijken is dat woningzoekenden nog langer moeten wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Ollongren: "Als je dit doet geef je andere mensen, die op een wachtlijst staan geen kans een sociale huurwoning te betrekken. Dat terwijl je er zelf van profiteert. Ik vind dat niet kunnen. Vandaar die hogere boetes."
Groot probleem voor de corporaties bij het opsporen van illegale onderverhuur zijn de nieuwe privacyregels. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over het uitwisselen van gegevens tussen verschillende instanties. Minister Ollongren wil gemeenten en corporaties helpen om die uitwisseling weer op gang te krijgen.
Grip op toeristische verhuur


De minister kondigt verder aan dat ze de huisvestingswet zo aanpast dat het voor gemeenten gemakkelijker wordt grip te houden op toeristische verhuur van woningen. Zij kunnen dan eisen dat alle verhuurders een uniek registratienummer aanvragen dat dan ook bij advertenties moet worden gemeld. Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid een vergunningplicht en een meldplicht voor verhuurders in te voeren.
Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over woonfraude, waarbij wordt stilgestaan bij illegale onderverhuur. Deze hoorzitting dient als voorbereiding voor een debat morgen. Bron RTL NIEUWS 13-03-2019

Arme Nederlanders betalen steeds groter deel inkomen aan huisvesting

 

Uit het vandaag te verschijnen rapport Third Overview of Housing Exclusion in Europe 2018, blijkt dat Nederlanders die in armoede leven, een steeds groter deel van hun inkomen aan huisvesting moeten uitgeven. Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste percentage na Denemarken.
Arme Nederlanders hebben te hoge woonkosten
43% van de arme Nederlandse huishoudens spendeert meer dan 40% van het inkomen aan wonen. Dit is meer dan het Europese gemiddelde en meer dan landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk. Wanneer meer dan 40% van het gezinsbudget aan wonen wordt besteed, is een gezin officieel overbelast volgens de EU (housing cost overburden in het Engels). Als die drempel overschreden wordt, wordt er aangenomen dat het algemeen welbevinden en de aanvaardbare levensstandaard bedreigd wordt.
Het verschil tussen arme en niet-arme huishoudens wat betreft overbelasting door woonkosten is met 23 percentpunten gestegen tussen 2010 en 2016. Dat brengt Nederland in de top 2 van landen waar de ongelijkheid tussen arme en niet-arme huishoudens het grootst is. In landen zoals Ierland, Nederland en Zweden schommelt het aandeel arme huishoudens dat in ernstige woningnood verkeert tussen de 3% en 7%. Maar het aandeel is zeer sterk gestegen in de laatste 6 jaren – in Nederland met meer dan 250% - tot 4.3% in 2016.
Overbewoning
Overbewoning en ernstige woningnood zijn problemen die vooral de Oost-Europese lidstaten van de EU teisteren. Maar ook sommige Westerse lidstaten worden niet gespaard. Zo blijkt uit het rapport dat het aantal Nederlandse huishoudens in overbevolkte woningen tot 14.6% steeg—een verdriedubbeling in 6 jaar.
Nederlandse jongeren het meest kwetsbaar op de woningmarkt
70% van de jongeren tussen 18 en 24 spenderen meer dan 40% van hun inkomen aan wonen. Dit betekent dat ze zes maal meer risico lopen om met overbelastende huisvestingskosten te maken te hebben dan het gemiddelde van de bevolking.
Third overview of Housing Exclusion in Europe
Voor het derde jaar op rij hebben FEANTSA (de koepelorganisatie in de EU voor organisaties die dakloosheid bestrijden) en de Fondation Abbé Pierre uit Frankrijk, onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de woningmarkt voor de armste mensen in Europa. Het rapport wordt vandaag, 21 maart 2018, aangeboden aan het Europees Parlement. Uit het rapport blijkt dat de kosten voor huisvesting tussen 2010 en 2016 in driekwart van de EU landen enorm zijn gestegen voor arme huishoudens, met percentages van 20 tot 50 procent.
De Federatie Opvang maakt zich grote zorgen over de toenemende risico’s op schulden door de te hoge kosten van huisvesting voor de lagere inkomens in Nederland. “De verhouding tussen een minimum inkomen en wat een Nederlander met een minimum inkomen kwijt is aan huisvesting, is totaal uit balans geraakt. Daardoor krijgen steeds meer mensen problematische schulden en zien we steeds meer kwetsbare groepen, waaronder één ouder gezinnen, aankloppen bij de maatschappelijke opvang. Meer betaalbare huisvesting is nodig en moet topprioriteit voor de nieuwe gemeentebesturen worden” stelt Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang.

Inkomensgrens voor sociale huur op de schop

 

Minister Ollongren wil de inkomensgrens waarmee huishoudens recht hebben op een sociale huurwoning veranderen.

Voor gezinnen moet die grens omhoog, maar voor éénpersoonshuishoudens omlaag. De minister wil namelijk dat het aantal huishoudens dat een beroep kan doen op sociale huur gelijk blijft.
Kijk naar werkelijke slaagkansen op de woningmarkt
De Woonbond vindt het goed dat de inkomensgrens voor gezinnen met een middeninkomen omhoog gaat. Zij kunnen een huurwoning boven de sociale huurgrens van €720,42 vaak niet betalen. We pleiten dan ook al langer voor het verhogen van de inkomensgrens. De Woonbond is tegen het verlagen van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens. Ook voor hen geldt dat de vrije huursector vaak geen betaalbaar alternatief is. Dat de minister de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens wil verlagen om de doelgroep voor sociale huur gelijk te houden, is ‘de wereld op zijn kop’ schrijven Woonbond en Aedes in een gezamenlijke reactie. Het toewijzingsbeleid moet gebaseerd zijn op de werkelijke slaagkansen van huishoudens op de woningmarkt, niet op een uit de lucht gegrepen beoogde omvang van de doelgroep. Eenspersoonshuishoudens dreigen hier de dupe van te worden.

Hoe laag de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens moet worden, is nog niet duidelijk. Maar die zal in ieder geval onder de 38.000 bruto per jaar komen te liggen, als het aan Ollongren ligt. We roepen eenpersoonshuishoudens met een middeninkomen op een melding op het Meldpunt Huuralarm te doen. Help ons duidelijk te maken dat eenpersoonshuishoudens ook betaalbaar moeten kunnen wonen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Als meer mensen gezien hun inkomen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning, moeten we de sociale huursector vergroten. Niet het probleem verleggen door een andere groep buiten te sluiten.'Bron Woonbond 01-03-2019

Arme Nederlanders betalen steeds groter deel inkomen aan huisvesting


Uit het vandaag te verschijnen rapport Third Overview of Housing Exclusion in Europe 2018, blijkt dat Nederlanders die in armoede leven, een steeds groter deel van hun inkomen aan huisvesting moeten uitgeven. Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste percentage na Denemarken.

Arme Nederlanders hebben te hoge woonkosten
43% van de arme Nederlandse huishoudens spendeert meer dan 40% van het inkomen aan wonen. Dit is meer dan het Europese gemiddelde en meer dan landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk. Wanneer meer dan 40% van het gezinsbudget aan wonen wordt besteed, is een gezin officieel overbelast volgens de EU (housing cost overburden in het Engels). Als die drempel overschreden wordt, wordt er aangenomen dat het algemeen welbevinden en de aanvaardbare levensstandaard bedreigd wordt.

Het verschil tussen arme en niet-arme huishoudens wat betreft overbelasting door woonkosten is met 23 percentpunten gestegen tussen 2010 en 2016. Dat brengt Nederland in de top 2 van landen waar de ongelijkheid tussen arme en niet-arme huishoudens het grootst is. In landen zoals Ierland, Nederland en Zweden schommelt het aandeel arme huishoudens dat in ernstige woningnood verkeert tussen de 3% en 7%. Maar het aandeel is zeer sterk gestegen in de laatste 6 jaren – in Nederland met meer dan 250% - tot 4.3% in 2016.

Overbewoning
Overbewoning en ernstige woningnood zijn problemen die vooral de Oost-Europese lidstaten van de EU teisteren. Maar ook sommige Westerse lidstaten worden niet gespaard. Zo blijkt uit het rapport dat het aantal Nederlandse huishoudens in overbevolkte woningen tot 14.6% steeg—een verdriedubbeling in 6 jaar.

Nederlandse jongeren het meest kwetsbaar op de woningmarkt
70% van de jongeren tussen 18 en 24 spenderen meer dan 40% van hun inkomen aan wonen. Dit betekent dat ze zes maal meer risico lopen om met overbelastende huisvestingskosten te maken te hebben dan het gemiddelde van de bevolking.

Third overview of Housing Exclusion in Europe
Voor het derde jaar op rij hebben FEANTSA (de koepelorganisatie in de EU voor organisaties die dakloosheid bestrijden) en de Fondation Abbé Pierre uit Frankrijk, onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de woningmarkt voor de armste mensen in Europa. Het rapport wordt vandaag, 21 maart 2018, aangeboden aan het Europees Parlement. Uit het rapport blijkt dat de kosten voor huisvesting tussen 2010 en 2016 in driekwart van de EU landen enorm zijn gestegen voor arme huishoudens, met percentages van 20 tot 50 procent.
De Federatie Opvang maakt zich grote zorgen over de toenemende risico’s op schulden door de te hoge kosten van huisvesting voor de lagere inkomens in Nederland. “De verhouding tussen een minimum inkomen en wat een Nederlander met een minimum inkomen kwijt is aan huisvesting, is totaal uit balans geraakt. Daardoor krijgen steeds meer mensen problematische schulden en zien we steeds meer kwetsbare groepen, waaronder één ouder gezinnen, aankloppen bij de maatschappelijke opvang. Meer betaalbare huisvesting is nodig en moet topprioriteit voor de nieuwe gemeentebesturen worden” stelt Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang.

Woningcorporaties: We moeten te veel betalen, huurder wordt de dupe


Zeeuwse woningcorporaties komen steeds meer in het nauw. Volgens de woningcorporaties heft de regering steeds meer belastingen en tegelijk moeten ze aan nieuwe duurzaamheidsregels en klimaatdoelen voldoen. Dat gaat op den duur ten koste van de huurders en dat willen de corporaties niet.

 

Directeur Marco van der Wel is met Zeeuwland goed voor bijna 6.000 woningen. Volgens hem vindt de regering steeds weer een nieuwe reden om meer belasting te heffen.

Eerst was dat de verhuurdersheffing, die volgens de corporaties niets meer is dan een maatregel om het gat in de regeringsbegroting mee te dichten. "En hoewel het een verhuurdersheffing wordt genoemd, is het in feite een huurdersheffing, want hij wordt doorberekend in de huur", zegt Van der Wel.

Geen geld om te investeren


En dan is er de zogenaamde ATAD-regeling, in het leven geroepen om grote bedrijven te beperken in renteaftrek en op die manier minder belasting te kunnen ontduiken. Woningcorporaties lenen veel geld, betalen dus ook veel rente. Nu ze die niet meer volledig af kunnen trekken, blijft er minder geld over om weer te kunnen investeren.

 

Daarnaast moeten de huizen van de corporaties in 2050 CO2-neutraal zijn. Een rekensom van koepelorganisatie Aedes leert dat dit zo'n 52.000 euro per verhuurde woning gaat kosten. "Dat betekent voor Zeeuwland dat het gaat om een bedrag van tussen de 200 en 300 miljoen euro", aldus Van der Wel.

'Nog vijf jaar, dan is de rek er wel uit'
"Met het toenemen van de verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting kunnen we nog vijf jaar vooruit met verduurzamen en nieuwbouw, maar dan is de rek er wel uit." Hij denkt dat de huurder uiteindelijk voor de rekening op gaat draaien.

Jan van Atrecht, huurder en lid van de huurdersvereniging van corporatie L'Escaut is het met hem eens: "De corporaties en de huurders zitten op deze manier in een vicieuze cirkel. Alles wat de corporaties niet kunnen investeren is maar bij één partij te halen: de huurders."

Kosten stijgen wél
Hij zegt dat mensen met een kleine beurs dat er echt niet bij kunnen gebruiken. Aan de ene kant gaan namelijk de inkomsten niet omhoog, maar aan de andere kant stijgen de kosten wél, terwijl tegemoetkomingen vanuit de verschillende overheden onder druk staan.

Als we huizen eerder energiezuiniger maken, gaan de kosten omlaag. Daar worden huurder en verhuurder beter van."
Marco van der Wel, directeur woningcorporatie Zeeuwland
Zowel corporaties als huurders willen er bij de regering op aandringen dat de inkomsten die het door de belastingen gegenereerd worden, voor een groot gedeelte terugvloeien in het duurzamer maken van de huurhuizen. "Het is ook praktischer", zegt Van der Wel, "Als we huizen eerder energiezuiniger maken, gaan de kosten direct omlaag, en daar worden huurder en verhuurder beter van."

 

Gezamenlijke vuist op tafel


Ook andere corporaties scharen zich achter de mening van Van der Wel, maar tot een gezamenlijke vuist op tafel, zoals in Friesland waar de gemeenten, de corporaties en huurdersorganisaties samen Den Haag aanspraken op het huidige beleid, is het tot nu toe niet gekomen. De Zeeuwse corporaties hebben wel bij de gemeenten aangeklopt, maar daar is het tot nu toe bij gebleven. Omroep Zeeland 21-01-2019