SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Woningcorporaties: We moeten te veel betalen, huurder wordt de dupe


Zeeuwse woningcorporaties komen steeds meer in het nauw. Volgens de woningcorporaties heft de regering steeds meer belastingen en tegelijk moeten ze aan nieuwe duurzaamheidsregels en klimaatdoelen voldoen. Dat gaat op den duur ten koste van de huurders en dat willen de corporaties niet.

 

Directeur Marco van der Wel is met Zeeuwland goed voor bijna 6.000 woningen. Volgens hem vindt de regering steeds weer een nieuwe reden om meer belasting te heffen.

Eerst was dat de verhuurdersheffing, die volgens de corporaties niets meer is dan een maatregel om het gat in de regeringsbegroting mee te dichten. "En hoewel het een verhuurdersheffing wordt genoemd, is het in feite een huurdersheffing, want hij wordt doorberekend in de huur", zegt Van der Wel.

Geen geld om te investeren


En dan is er de zogenaamde ATAD-regeling, in het leven geroepen om grote bedrijven te beperken in renteaftrek en op die manier minder belasting te kunnen ontduiken. Woningcorporaties lenen veel geld, betalen dus ook veel rente. Nu ze die niet meer volledig af kunnen trekken, blijft er minder geld over om weer te kunnen investeren.

 

Daarnaast moeten de huizen van de corporaties in 2050 CO2-neutraal zijn. Een rekensom van koepelorganisatie Aedes leert dat dit zo'n 52.000 euro per verhuurde woning gaat kosten. "Dat betekent voor Zeeuwland dat het gaat om een bedrag van tussen de 200 en 300 miljoen euro", aldus Van der Wel.

'Nog vijf jaar, dan is de rek er wel uit'
"Met het toenemen van de verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting kunnen we nog vijf jaar vooruit met verduurzamen en nieuwbouw, maar dan is de rek er wel uit." Hij denkt dat de huurder uiteindelijk voor de rekening op gaat draaien.

Jan van Atrecht, huurder en lid van de huurdersvereniging van corporatie L'Escaut is het met hem eens: "De corporaties en de huurders zitten op deze manier in een vicieuze cirkel. Alles wat de corporaties niet kunnen investeren is maar bij één partij te halen: de huurders."

Kosten stijgen wél
Hij zegt dat mensen met een kleine beurs dat er echt niet bij kunnen gebruiken. Aan de ene kant gaan namelijk de inkomsten niet omhoog, maar aan de andere kant stijgen de kosten wél, terwijl tegemoetkomingen vanuit de verschillende overheden onder druk staan.

Als we huizen eerder energiezuiniger maken, gaan de kosten omlaag. Daar worden huurder en verhuurder beter van."
Marco van der Wel, directeur woningcorporatie Zeeuwland
Zowel corporaties als huurders willen er bij de regering op aandringen dat de inkomsten die het door de belastingen gegenereerd worden, voor een groot gedeelte terugvloeien in het duurzamer maken van de huurhuizen. "Het is ook praktischer", zegt Van der Wel, "Als we huizen eerder energiezuiniger maken, gaan de kosten direct omlaag, en daar worden huurder en verhuurder beter van."

 

Gezamenlijke vuist op tafel


Ook andere corporaties scharen zich achter de mening van Van der Wel, maar tot een gezamenlijke vuist op tafel, zoals in Friesland waar de gemeenten, de corporaties en huurdersorganisaties samen Den Haag aanspraken op het huidige beleid, is het tot nu toe niet gekomen. De Zeeuwse corporaties hebben wel bij de gemeenten aangeklopt, maar daar is het tot nu toe bij gebleven. Omroep Zeeland 21-01-2019