SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Duizenden mensen wonen illegaal op vakantieparken 

Duizenden mensen wonen illegaal op een vakantiepark gelegen in één van de elf gemeenten op de Veluwe. Het gaat onder andere om spoedzoekers, arbeidsmigranten en kwetsbare groepen die een toevluchtsoord zoeken vanwege persoonlijke problemen.

Dat blijkt woensdag uit een onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de provincie Gelderland en elf Gelderse gemeenten heeft laten doen naar permanente bewoning van recreatieparken.

Volgens de onderzoekers wonen zesduizend tot negenduizend mensen permanent in een vakantiehuisje of stacaravan, hoewel ongeveer de helft daar formeel niet ingeschreven staat.

De onderzoekers moesten aantallen schatten op basis van gesprekken met politie, ambtenaren en welzijnswerkers, omdat er veel verborgen blijft en omdat gemeenten om diverse redenen de huisvesting gedogen. Zo stuurt de sociale dienst soms mensen in een nijpende woonsituatie naar een vakantiehuisje, terwijl diezelfde gemeente handhaaft op het park.

Bewoners zijn vooral senioren en arbeidsmigranten
Senioren en arbeidsmigranten vormen de meerderheid van de bewoners. Veel ouderen bezitten zelf een huisje en wonen al lang op het vakantiepark. De meeste bewoners hebben weinig geld.

De onderzoekers zien daarnaast een toename van mensen uit de grote steden, die zich in de 'gewone maatschappij' niet kunnen handhaven. De problematiek is groot en divers, aldus het onderzoek.

Ook bewonen honderden mensen de parken om bewust buiten het zicht van autoriteiten te blijven, onder meer vanwege crimineel gedrag.

Illegale bewoners opsporen en wegsturen werkt niet, zeggen de onderzoekers. Handhaving is nu volstrekt willekeurig en daardoor blijft het "dweilen met de kraan open". Er moeten meer flexibele oplossingen komen voor nieuwe woonbehoeftes. Steden hebben meer opvangplekken nodig voor mensen die het alleen niet redden, aldus de onderzoekers.

Groot deel vakantieparken is verpauperd
De Veluwe is onderzocht omdat deze regio de hoogste dichtheid aan vakantieparken van Nederland heeft. Er zijn bijna vijfhonderd parken, die samen ongeveer 29.000 huisjes en stacaravans tellen.

Een groot deel van de parken in het gebied is min of meer verpauperd. Gelderland en de gemeenten investeren miljoenen om aan die verpaupering een einde te maken.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft het onderzoeksrapport woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Door: ANP/NU.nl 28-11-2018