SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
Huur jij in een wijk die rap afneemt in populariteit of woon je in een krimpregio? Dan maak je kans op huurverlaging. Duizenden huurders hebben vanaf 1 oktober recht op verlaging van huur. Dan gaat namelijk een wijziging in van het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend. Vooral de WOZ-waarde van een woning gaat een grote rol spelen bij het bepalen van de huur.
 
HONDERDEN EURO'S
Deze huurverlaging kan oplopen tot 200 euro, meldt de Woonbond. Verschillende woningcorporaties hebben al laten weten de huren te gaan verlagen, maar de Woonbond raadt huurders aan zelf ook te controleren of ze recht hebben op huurverlaging.
 
HOE?
Huurders hebben daarvoor wel de WOZ-waarde nodig van hun huurwoning. Die kan je opvragen bij de gemeentelijke belastingdienst, of bij de verhuurder. Vervolgens check je op de website van de huurcommissie wat de nieuwe maximale huurprijs is.
 
DUIZENDEN
Woningcorporatie Mitros heeft al laten weten de huur voor 1838 huurders te verlagen. Woonstad Rotterdam doet dit bij 2500 huurders en Staedion bij 1415 huurders.
 
HOGER? 
Door het nieuwe puntensysteem kan de huur ook hoger uitvallen. Vooral in populaire wijken zal dit het geval zijn, maar dit betekent niet dat de huurprijs daar ineens omhoog kan. De huur mag jaarlijks maar 1 keer verhoogd worden, volgens een door het ministerie bepaald percentage  Metro 30.09.2015
 
 
De Utrechtse woningcorporatie Portaal haalt dertig woningen uit de verkoop om vluchtelingen te kunnen huisvesten.
 
Omdat alle huizen nog worden gecontroleerd op bewoonbaarheid, kan Portaal nog geen adressen noemen. Het gaat om dertig woningen, verspreid over de stad Utrecht, melden lokale media.
 
De corporatie beklemtoont dat de wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht door de actie niet langer wordt. In overleg met de gemeente worden elk jaar woningen verkocht, wat geld oplevert voor onderhoud, reparatie en nieuwbouw.
 
Syrië
 
Eenmalig gebeurt dat nu niet, omdat in asielzoekerscentra met spoed ruimte vrijgemaakt moet worden voor het opvangen van vluchtelingen uit met name Syrië. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een woningcorporatie op deze manier woonruimte beschikbaar stelt.
 
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben recht op eigen huisvesting, maar veel van hen wonen nog in een asielzoekerscentrum, omdat er nog geen woning beschikbaar is.
 
Portaal overlegt nog met de gemeente Utrecht over meer mogelijkheden om zogenoemde statushouders aan een huis te helpen.
. nos 23.09.2015
 
 
 
Migranten met verblijfsstatus blijven té lang in azc waardoor de nood nu hoog is
 
Woningcorporaties willen tienduizenden vluchtelingen met een verblijfsstatus aan een woning helpen. Dat doen ze door leegstaande overheidsgebouwen en verzorgingstehuizen bewoonbaar te maken en meerdere vluchtelingen in een sociale woning onder te brengen. Dit meldt de Volkskrant vrijdagochtend.
 
 
Momenteel zijn er 13.000 statushouders die op een sociale woning wachten. Het is een taakstelling van de woningcorporaties om vluchtelingen met een verblijfsstatus vanuit het azc naar een sociale woning te helpen. Het afgelopen jaar hebben corporaties die taak niet volbracht. Dat komt onder andere doordat er in veel regio's te weinig sociale huurwoningen vrijkomen om - naast andere lokale hulpbehoevenden, zoals ouderen, psychiatrische patiënten, gehandicapten en mensen met een laag inkomen - aan vluchtelingen te bieden. 
 
Door het toenemende aantal vluchtelingen in Nederland moet er ruimte gemaakt worden in de asielzoekerscentra. De mensen die eigenlijk al eerder doorgestroomd hadden moeten zijn, krijgen nu met spoed een woning. Normaliter gaat er één op de tien woningen naar een vluchteling met verblijfsstatus. De corporaties moeten nog minimaal 15.000 woningen beschikbaar stellen om de lange wachtlijst weg te werken. 
 
 
De wooncorporaties zijn ook van plan tijdelijke woningen neer te zetten en een investeringsplan te maken om betaalbare huurwoningen te bouwen. Volgens Aedes, de vereniging van wooncorporaties kan het niet zonder hulp van de rijksoverheid en gemeenten.  Aedes-voorzitter Marc Calon overlegt vrijdag daarover met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) en minister Stef Blok (Wonen).  
 
Volgens Calon worden woningcorporaties door allerlei wetten beperkt door het Rijk. Bijvoorbeeld door de woningwet, waardoor corporaties geen gebouwen van gemeenten mogen beheren. Of door de verhuurdersheffing van het Rijk waardoor het onaantrekkelijk gemaakt voor corporaties om zelfstandige woningen te bouwen. Terwijl gemeenten wettelijk verplicht zijn om een zelfstandige woning met eigen sleutel, keuken en toilet aan te bieden. Ook de statushouders worden beperkt. Ze mogen niet samenwonen anders worden ze ingekort op uitkering en krijgen ze geen huurtoeslag. Daardoor wordt het moeilijker om meerdere vluchtelingen met verblijfsstatus in één huis onder te brengen.  
 
De woningcorporaties willen daarom graag overleggen over een langetermijn oplossing. Minister Stef Blok (Wonen) zegt voor 1 november een brief te sturen naar de Tweede Kamer waarin hij antwoord geeft op de verzoeken van Aedes.  Joop.nl
 
 
 
De eerste Dag van het Huren in Nederland heeft ruim 15.000 bezoekers getrokken. Van het Friese Dokkum tot het Limburgse Mechelen, meer dan 85 woningcorporaties in heel Nederland organiseerden activiteiten voor huurders en belangstellenden. De deelnemende corporaties spreken van een geslaagd evenement.
 
Aedes-directeur Jan Boeve: ‘Ook tijdens de Dag van het Huren was te zien dat woningcorporaties midden in de samenleving staan. Door op bezoek te gaan bij huurders, een rondleiding te geven langs renovatie- en nieuwbouwprojecten of open huis te houden. Samen met huurders en gemeenten zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland goed kan wonen. Hopelijk is deze eerste Dag van het Huren het begin van een mooie traditie.’
 
Een van de deelnemende corporaties was BrabantWonen, met ruim 300 bezoekers: ‘Het was een zeer leuke en gezellige dag. Goede gesprekken met huurders en we hebben zelfs meerdere woningzoekenden aan de balie kunnen helpen.’ Bij Woonpartners Midden-Holland kwamen vandaag zo'n 200 bezoekers: ‘Allerlei activiteiten hebben we georganiseerd. Ook onze vrijwilligers hadden we uitgenodigd en huurders die al trouw 40 jaar bij ons huren. Onze medewerkers en directie waren de hele dag in de weer. Een succesvolle dag.’
 
Meer dan vier miljoen Nederlanders – één op drie huishoudens – wonen in een corporatiewoning. De Dag van het Huren in Nederland is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes. Meer informatie is te vinden op www.daaromhuren.nl.

[ De Veste uit Ommen en Beter Wonen uit Hardenberg deden niet mee aan deze dag]
Maak tijdens de Dag van het Huren kans op een WoonEnergie Bespaarpakket t.w.v. € 100,-!  
 
 
Op zaterdag 12 september organiseren corporaties in heel Nederland de Dag van het Huren in Nederland. 80 corporaties doen mee met diverse activiteiten in wijken, dorpen en steden: van een fietstocht langs nieuwbouwprojecten en energiezuinige woningen tot een open huis bij de onderhoudsdienst. Bij veel van de deelnemende corporaties kunt u op 12 september terecht voor informatie, bijvoorbeeld over energiebesparing.
 
Bezoek de Dag van het Huren in Nederland op 12 september, maak een selfie en maak kans op een WoonEnergie Bespaarpakket! 
 
Hoe doe ik mee? 
 1. Maak een leuke, energieke selfie tijdens de Dag van het Huren in Nederland op zaterdag 12 september. 
 2. Zorg dat de selfie herkenbaar is genomen tijdens een bezoek aan de Dag van het Huren, bijvoorbeeld met een corporatiemedewerker, met een banier of op een herkenbare plek. 
 3. Upload de selfie diezelfde dag nog op facebook.com/DagvanhetHuren met de hashtag #bespaarhetselfie
 
Een wedstrijdreglement kunt u onderaan deze pagina downloaden. Klik hier voor een overzicht van corporaties die deelnemen aan de Dag van het Huren in Nederland.
 
WoonEnergie 
 Het bespaarpakket wordt aangeboden door WoonEnergie, de enige energieleverancier speciaal voor huurders van woningcorporaties. Kijk voor meer informatie over WoonEnergie op www.woonenergie.nl.
 
 
 
Praktische documentatie
Wedstrijdreglement selfiewedstrijd Dag van het Huren Download pdf