SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
De eerste Dag van het Huren in Nederland heeft ruim 15.000 bezoekers getrokken. Van het Friese Dokkum tot het Limburgse Mechelen, meer dan 85 woningcorporaties in heel Nederland organiseerden activiteiten voor huurders en belangstellenden. De deelnemende corporaties spreken van een geslaagd evenement.
 
Aedes-directeur Jan Boeve: ‘Ook tijdens de Dag van het Huren was te zien dat woningcorporaties midden in de samenleving staan. Door op bezoek te gaan bij huurders, een rondleiding te geven langs renovatie- en nieuwbouwprojecten of open huis te houden. Samen met huurders en gemeenten zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland goed kan wonen. Hopelijk is deze eerste Dag van het Huren het begin van een mooie traditie.’
 
Een van de deelnemende corporaties was BrabantWonen, met ruim 300 bezoekers: ‘Het was een zeer leuke en gezellige dag. Goede gesprekken met huurders en we hebben zelfs meerdere woningzoekenden aan de balie kunnen helpen.’ Bij Woonpartners Midden-Holland kwamen vandaag zo'n 200 bezoekers: ‘Allerlei activiteiten hebben we georganiseerd. Ook onze vrijwilligers hadden we uitgenodigd en huurders die al trouw 40 jaar bij ons huren. Onze medewerkers en directie waren de hele dag in de weer. Een succesvolle dag.’
 
Meer dan vier miljoen Nederlanders – één op drie huishoudens – wonen in een corporatiewoning. De Dag van het Huren in Nederland is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes. Meer informatie is te vinden op www.daaromhuren.nl.

[ De Veste uit Ommen en Beter Wonen uit Hardenberg deden niet mee aan deze dag]
Maak tijdens de Dag van het Huren kans op een WoonEnergie Bespaarpakket t.w.v. € 100,-!  
 
 
Op zaterdag 12 september organiseren corporaties in heel Nederland de Dag van het Huren in Nederland. 80 corporaties doen mee met diverse activiteiten in wijken, dorpen en steden: van een fietstocht langs nieuwbouwprojecten en energiezuinige woningen tot een open huis bij de onderhoudsdienst. Bij veel van de deelnemende corporaties kunt u op 12 september terecht voor informatie, bijvoorbeeld over energiebesparing.
 
Bezoek de Dag van het Huren in Nederland op 12 september, maak een selfie en maak kans op een WoonEnergie Bespaarpakket! 
 
Hoe doe ik mee? 
 1. Maak een leuke, energieke selfie tijdens de Dag van het Huren in Nederland op zaterdag 12 september. 
 2. Zorg dat de selfie herkenbaar is genomen tijdens een bezoek aan de Dag van het Huren, bijvoorbeeld met een corporatiemedewerker, met een banier of op een herkenbare plek. 
 3. Upload de selfie diezelfde dag nog op facebook.com/DagvanhetHuren met de hashtag #bespaarhetselfie
 
Een wedstrijdreglement kunt u onderaan deze pagina downloaden. Klik hier voor een overzicht van corporaties die deelnemen aan de Dag van het Huren in Nederland.
 
WoonEnergie 
 Het bespaarpakket wordt aangeboden door WoonEnergie, de enige energieleverancier speciaal voor huurders van woningcorporaties. Kijk voor meer informatie over WoonEnergie op www.woonenergie.nl.
 
 
 
Praktische documentatie
Wedstrijdreglement selfiewedstrijd Dag van het Huren Download pdf
 
 
Huishoudens die grote moeite hebben hun huur te betalen zijn nauwelijks geholpen als woningcorporaties afzien van huurverhogingen. Bij een bevriezing van de maandelijkse huurlast neemt het aantal huishoudens met een betaalprobleem slechts beperkt af. De vermogenspositie van woningcorporaties komt juist sterk onder druk te staan.
 
'Kostbaar'
 
Dat stelt het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) in een vrijdag verschenen rapport over huurders die financiële in de knel komen. 'Het grootste deel van de huurders heeft geen bepaalrisico, maar profiteert wel als de huren worden bevroren,' zegt onderzoeker Frans Schilder. 'Het verlagen van de huurprijzen met als doel minder huurders in de knel te laten zitten, is kostbaar en niet efficiënt.'
 
De conclusie van het rapport staat op gespannen voet met de kritiek van huurdersverenigingen op huurverhogingen. De afgelopen jaren is het aantal huurders dat financieel in de knel komt fors toegenomen.
 
Werkloosheid
 
Het PBL stelde zelf eerder dat het aantal huurders met een betaalrisico tussen 2002 en 2012 is gestegen van 5% naar 13%. Voor deze groep is het besteedbaar inkomen ontoereikend voor de netto woonlasten en meest basale uitgaven voor het levensonderhoud. De sterke toename is vooral het gevolg van de hogere werkloosheid en gestegen consumentenprijzen.
 
Inkomen
 
Uit het nieuwe rapport blijkt dat het aandeel huishoudens met een betaalrisico bij een bevriezing van de huurprijzen slechts af zou nemen van 13% tot 11%. Het besteedbaar inkomen neemt met andere woorden onvoldoende toe om een belangrijk deel van de huurders met een betaalrisico uit de gevarenzone te helpen. Schilder: 'Als je echt iets wilt veranderen, kun je beter iets doen aan het inkomen.'
 
Woningcorporaties raken door bevriezing aan de grenzen van een of meer financiële ratio's. 'Om de gevolgen van de bevriezing op te vangen zullen corporaties meer woningen moeten verkopen of op de bedrijfsvoering moeten bezuinigen.'
 
Het PBL heeft ook berekend wat de gevolgen zijn voor corporaties als het huurbeleid zo wordt aanpast dat het aandeel huishoudens met een betaalrisico sterk afneemt. Om ervoor te zorgen dat nog maar 8% van de huurders een betaalrisico loopt, moeten zowel de huren worden bevroren als de huurharmonisaties worden afgeschaft.
 
Bij een harmonisatie gaat de nieuwe huurder maandelijks een bedrag betalen dat dichter in de buurt ligt van het wettelijk maximum. De financiële gevolgen voor woningcorporaties zijn dan zo groot dat nog slechts 30 van de 377 corporaties aan alle normen voldoen.
 
 FD 31.07.2015
 
 
 
Betaal je nu niet zo veel voor jouw sociale huurwoning? Dan zou jouw huur volgend jaar met 2,5 procent extra verhoogd kunnen worden, heeft het kabinet vandaag besloten. Dat is minder dan op dit moment. Benieuwd hoe hard jouw huur omhoog mag?
 
1. Bepaal eerst in wat voor soort huurwoning je zit.
•Heb je een woning van meer dan 710,68 euro huur per maand, of huur je via een particulier? Dan gelden deze nieuwe regels niet voor jou.
•Heb je een woning van minder dan 710,68 huur per maand via een woningcorporatie? Ga dan naar stap 2.
 
2. Schrijf eerst op wat jouw huurprijs per maand op dit moment is. Neem hiervoor de kale huurprijs, zonder eventuele servicekosten of kosten voor gas- en licht.
 
 
 
 
3. Ga naar de website van de huurcommissie en bepaal wat jouw huurprijs maximaal mag zijn. Daar moet je wel even voor gaan zitten: je moet invullen wat voor soort woning je hebt, hoe je huis wordt verwarmd, wat voor keuken en badkamer je hebt en wat de woonomgeving is. (Dit goed uitzoeken kan sowieso lonen. Kom je er namelijk achter dat je nu te veel betaalt? Vraag dan via de huurcommissie een huurverlaging aan).
 
4. Bereken nu het verschil in procenten tussen jouw huidige huurprijs en de maximale huurprijs.
•Is het verschil groter dan 20 procent? Dan mag jouw huur bovenop de inflatie met maximaal 2,5 procent worden verhoogd.
•Is het verschil kleiner dan 20 procent? Dan mag jouw huur met maximaal het inflatiepercentage worden verhoogd.
 
Alles bij elkaar maar 1 procent
Dat huren met 2,5 procent mogen worden verhoogd, betekent nog niet dat dat in alle gevallen ook gaat gebeuren. Alles bij elkaar mogen de woningcorporaties hun huren namelijk gemiddeld met 1 procent verhogen. Dat is minder dan nu: dit jaar is het wettelijk toegestaan dat de huren gemiddeld 2,5 procent mogen worden verhoogd, los van de inflatie.
 
RTL Nieuws 03.07.2015
 
 
 
Woningcorporaties hebben zich dinsdag geschaard achter een plan om de huurverhogingen de komende jaren te beperken.  
 
 
Een meerderheid (63 procent) van de leden van woningcorporatiekoepel Aedes stemde er dinsdag tijdens een speciaal belegde vergadering mee in.
 
Daarmee is het sociaal huurakkoord dat begin juni op bestuursniveau werd gesloten tussen Aedes en huurdersorganisatie Woonbond definitief door beide partijen bekrachtigd. De achterban van Woonbond stemde afgelopen zaterdag vrijwel unaniem in met de afspraken.
 
Volgens het akkoord stijgen de huren van sociale huurwoningen jaarlijks gemiddeld met niet meer dan het inflatiepercentage plus 1 procent.
 
Omdat de maximale huurverhogingen wettelijk worden vastgesteld, hebben Aedes en Woonbond de zegen nodig van minister Stef Blok (Wonen). De bewindsman zei eerder al in reactie op het plan dat hij eerst de effecten op de huurtoeslagen wil laten doorrekenen. Hij wees er ook op dat de honderdduizenden sociale woningen in particuliere handen niet in de afspraken zijn meegenomen.
 
 Door: ANP  30.06.2015