SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

De rechter fluit de regeling van minister Stef Blok van Wonen om topsalarissen van corporatie-bestuurders terug, maar dit betekent niet dat ze daarmee weg komen.

Ze zullen volgens een woordvoerder van de minister wel degelijk salaris moeten inleveren. De Balkenende-norm gaat gelden voor de sector; alleen heeft de rechter bezwaar tegen de verdeling die Blok wilde doorvoeren. Blok komt snel met een nieuwe regeling waarin de salarisplafonds worden vastgesteld. 

Bij kleinere corporaties zouden bestuurders fors minder verdienen dan bij grotere corporaties. De rechter heeft dat onderscheid afgekeurd. Het ministerie bestudeert de uitspraak.

 
RTL Nieuws 30.10.2013
De gemeente Den Bosch slaat alarm over woonlasten die voor steeds meer huurders van sociale woningen onbetaalbaar worden. Door onder andere de hoge huur dreigt een steeds grotere groep mensen in de armoede te belanden, concludeert de gemeente na onderzoek.

In 2010 was voor 21 procent van de Bossche huishoudens de huur onbetaalbaar, dit jaar is dit opgelopen tot 26 procent. In absolute aantallen gaat het om een stijging van 1000 huurders in Den Bosch. Het percentage dreigt te stijgen naar 37 procent in 2018.

Den Bosch noemt de uitkomsten van het onderzoek ‘verontrustend’. „Er moeten met urgentie maatregelen worden genomen. Lokale partijen kunnen dat onmogelijk alleen. Er zijn óók landelijke maatregelen nodig”, staat maandag in een verklaring. De gemeente denkt aan behoud van het aantal sociale huurwoningen, investeringen in energiemaatregelen en tijdelijke huurverlagingen.

De gemeente, corporaties en huurders bieden dinsdag in Den Haag een petitie aan.

Van alle gemeenten in Nederland is Den Bosch naar eigen zeggen een van de eersten die de ontwikkeling van de woonlasten door de jaren heen heeft laten onderzoeken.

De Woonbond zegt dat de uitkomsten van het lokale onderzoek naadloos aansluiten op eerder, landelijk onderzoek. „Het kabinetsbeleid versterkt de armoede. We maken ons heel ongerust. Dit gaat een heel groot probleem worden.”

De oplossingen die Den Bosch noemt, vindt de Woonbond reële opties. Maar vanwege de verhuurdersheffing is de investeringsruimte bij corporaties nog maar beperkt, constateert een woordvoerder maandag. De Woonbond meent dat de bedrijfslasten bij de corporaties nog omlaag kunnen. ANP 14.10.2013

De PvdA in de Tweede Kamer wil dat minister Stef Blok (Wonen) in actie komt tegen salarisverhogingen voor directeuren van woningcorporaties in Limburg. Kamerlid Jacques Monasch roept Blok daartoe op in Kamervragen.

altFoto:  ANP

Volgens De Limburger en het Limburgs Dagblad zijn de salarissen van corporatiedirecteuren vorig jaar opnieuw fors gestegen. Minstens vijf van hen zaten in 2012 boven de balkenendenorm.

Monasch noemt de verhogingen in de sociale woningbouwsector ''onacceptabel''. De corporaties geven daarmee ''het verkeerde signaal aan de maatschappij'' af. ANP 04.10.2013

Het kabinet spreekt tegen dat meer huurders van sociale woningen onder de armoedegrens komen door de eenmalige huurverhoging van 1 juli.
alt

Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) op Kamervragen van SP'er Paul Ulenbelt.

De SP had de vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van de Woonbond. Die stelde vorige maand dat het aantal sociale huurders onder de armoedegrens zal stijgen.

Het gaat nu nog om 28 procent, in 2017 zou het om 35 procent van de huurders gaan. Volgens de Woonbond is dit het gevolg van hogere huren en stijgende energieprijzen.

Verkopen

 

Klijnsma deelt de analyse van de Woonbond niet. Sociale verhuurders hoeven de verhuurdersheffing niet per se door te berekenen in de huren, stelt de staatssecretaris. Zij kunnen de heffing ook opbrengen door bijvoorbeeld woningen te verkopen.

Daarmee is volgens de staatssecretaris geen directe relatie tussen de verhuurdersheffing en de bestedingsruimte van huishoudens met een laag inkomen.

Bovendien worden de effecten van eventuele huurverhogingen voor de laagste inkomens beperkt door de huurtoeslag, zegt Klijnsma verder.

Uit de brief die minister voor Wonen Stef Blok (VVD) daarover stuurde in februari, blijkt volgens haar dat het inkomenseffect van de verhogingen voor 90 procent van de huurtoeslagontvangers kleiner is dan -0,1 procent op jaarbasis.

Door: Novum           24.09.2013

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd om de WOZ-waarde bij de bepaling van de maximale huurprijs een prominente plek te geven. De in het Woonakkoord afgesproken aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) leidt tot een eenvoudiger stelsel waarin de woonkwaliteit en de locatie beter tot uitdrukking komen in de maximale huurprijs. Dat draagt bij aan een beter functionerende woningmarkt.

Balkons van nieuwbouwwoningen in aanbouw.

In het huidige WWS worden oppervlakte en voorzieningen (keuken, sanitair, energieprestatie) gewaardeerd met punten die opgeteld een maximale huurprijs opleveren. De gewildheid en locatie van de woning komen in het huidige puntenstelsel minder goed tot uitdrukking.

Het kabinet wil nu in het WWS de categorieën woonomgeving en woonvorm (eengezinswoning, flat) waarderen op basis van de WOZ-waarde. Met behoud van de verdiencapaciteit voor verhuurders, een voorwaarde uit het Woonakkoord, vervallen met de herziening de zogeheten schaarstepunten in de tien regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is.

De voorgetelde aanpassingen leiden ertoe dat afhankelijk van de WOZ-waarde de maximale huurprijs kan variëren. Een stijging hoeft voor zittende huurders geen gevolgen te hebben omdat de feitelijke huurprijs vaak onder de maximale huurprijs ligt. Bovendien mag de huur niet verder stijgen dan met het jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage. Andersom kan een huurder om een huurverlaging vragen als de maximale huurprijs onder het niveau van de feitelijke huurprijs komt.

Het kabinet streeft ernaar het nieuwe Woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2014 in te voeren. De wijzigingen gelden vooralsnog alleen voor zelfstandige woonruimtes. Bron; Rijksoverheid 13.09.2013