SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

'Negenduizend huurders melden zich met betalingsproblemen'

Bij Nederlandse woningcorporaties hebben zich tot nu toe zo'n negenduizend huurders met betalingsproblemen gemeld. Dat worden er waarschijnlijk snel meer. "De meeste huurders hebben voor maart nog salaris gehad, april met een buffer kunnen overbruggen, maar voor mei is het de vraag of dat nog lukt."

 

Dat schrijft NRC na een rondgang langs 197 woningcorporaties. Samen bezitten die zo'n 1,6 miljoen van de 2,4 miljoen sociale huurwoningen in Nederland.

 

Huurachterstanden
Het aantal mensen met huurachterstanden nam bij corporatiekoepel Aedes bijvoorbeeld al jaren af, maar is nu weer gegroeid. Toch valt het totale aantal huurders met een betalingsachterstand in Nederland volgens de corporaties nog relatief mee.

Het gaat al met al om iets meer dan een half procent van de 1,6 miljoen huurders die een betalingsachterstand hebben gemeld.

 

Dat komt volgens de corporaties vooral omdat het grootste deel van de huurders een vast inkomen uit een uitkering heeft, bijvoorbeeld bijstand of pensioen. Landelijk krijgt 61 procent van de bewoners van sociale huurwoningen zo'n uitkering.

 

Kop in het zand
Daarnaast vermoeden de woningcorporaties dat niet iedereen met financiële problemen zich al heeft gemeld. "Er is een groep mensen die hun kop in het zand steken", zegt een bestuurder tegen de krant.

De huurders die zich tot nu toe gemeld hebben, werken voornamelijk als zzp'er of freelancer. Daarnaast beginnen huurders van bedrijfsruimtes in financiële problemen te komen, merken de corporaties.


Minister Ollongren maakt tijdelijke huurverlaging mogelijk
Toch moet de grootste klap nog komen. Zo verwacht Jozefine Hoft, directeur van een samenwerkingsverband van vijftien corporaties, dat de ernst van de situatie pas volgende maand duidelijker wordt. "Hoe langer de maatregelen tegen het coronavirus blijven gelden, hoe groter de probleemgroep wordt."


RTL Nieuws 25-05-2020

Tijdelijke huurverlaging wordt makkelijker gemaakt via spoedwet

Het wordt makkelijker om een tijdelijke verlaging van de huur te krijgen voor mensen die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dient met spoed een wet in die dit mogelijk moet maken.

Verhuurders hebben opdracht gekregen om maatwerk te leveren aan huurders die door corona financiële problemen hebben. Het tijdelijk verlagen van de huur is nu ook al een van de opties. Maar voor verhuurders is zo'n tijdelijke verlaging niet altijd een aantrekkelijke optie, omdat ze wettelijk niet de mogelijkheid hebben de huur na de afgesproken periode weer op te schroeven naar het oorspronkelijke niveau.

"Ik vind het daarbij belangrijk om verhuurders zo snel mogelijk zekerheid te geven over deze wettelijke mogelijkheid, zodat zij niet als gevolg van hun coulance geconfronteerd worden met een onbedoelde permanente huurverlaging of om deze reden geen gebruik willen maken van de mogelijkheid van een tijdelijke huurkorting", schrijft Ollongren.

 

Maatwerk
Het voorstel van de minister staat in een brief die ze naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. Het is onder meer een reactie op een motie van de Kamer die opriep om de huren in de vrije en sociale sector per 1 juli te bevriezen. De minister is daar echter niet voor, omdat er ook mensen zijn die deze financiële steun niet nodig hebben. Het is beter om het per geval te bekijken, zegt ze.

Het blijft aan de verhuurder om te bepalen wat dat maatwerk inhoudt. De minister praat nog met verhuurdersorganisaties.

In het Parool reageert SP-senator Tiny Kox, die de motie indiende, teleurgesteld op de "onelegante" brief. "De Eerste Kamer neemt niet vaak moties aan. Als dat wel gebeurt, hechten wij er aan dat de minister die uitvoert of uitlegt waarom dat niet kan. In deze brief lees ik veel gespin maar weinig wol."

Verlenging huurcontracten
Ook laat de minister in de brief weten dat ze de Wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wil verlengen met twee maanden. Daarmee zouden contracten die in juli of augustus aflopen, ook tijdelijk verlengd kunnen worden. "Dit biedt een huurder meer rust en ruimte om vervangende woonruimte te zoeken", schrijft Ollongren.
RTL 20-05-2020

De helft minder nieuwe sociale huurwoningen door verhuurderheffing

De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurderheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor.

‘Het is wooncrisis en steeds meer gezinnen zitten met smart op een betaalbare huurwoning te wachten. Ongelooflijk dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing’, stellen opdrachtgevers VNG, Woonbond en Aedes in een gezamenlijk persbericht. ‘In de huidige crisis is het al helemaal niet meer verantwoord.’

 

Verhuurderheffing


Sinds 2013 betalen verhuurders een belasting over sociale huurwoningen. De verhuurderheffing is nu 1,7 miljard euro per jaar en loopt per jaar verder op. Zo’n 95 procent daarvan wordt betaald door woningcorporaties. Aedes, VNG en Woonbond gaven samen opdracht een evaluatie van de belasting uit te voeren, vooruitlopend op de evaluatie van het ministerie van BZK.

 

Fors minder investeringen


Onderzoeksbureaus Companen en Thésor keken zowel naar de aanleiding van de heffing als naar de financiële en volkshuisvestelijke effecten. De onderzoekers concluderen dat de verhuurderheffing een substantieel negatief effect heeft op investeringen van corporaties. Corporaties worden door het fiscaal beleid achtergesteld ten opzichte van commerciële en particuliere verhuurders, aldus de onderzoekers.

 

Funest voor woningbouw


De verhuurderheffing roomt de inkomsten van corporaties fors af, hun ‘operationele kasstromen’ dalen sinds 2013. Dat gaat rechtstreeks ten koste van hun mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming, terwijl dat tegelijkertijd ambities van overheidsbeleid zijn. Corporaties zouden zich failliet investeren als ze dat volledig op basis van leningen doen: geld lenen kost geld. De onderzoekers becijferden dat corporaties zonder de verhuurderheffing hun nieuwbouwproductie zouden kunnen verdubbelen.

 

‘Niet op huurders verhalen’


Het was de bedoeling van het kabinet dat corporaties het geld voor de verhuurderheffing binnen zouden halen door efficiënter te werken en door meer woningen te verkopen en de huren te verhogen. Corporaties hebben inderdaad hun bedrijfslasten fors teruggebracht, maar verdere besparingen zijn nauwelijks nog mogelijk, aldus de onderzoekers. Gezien de druk op de woningmarkt kunnen corporaties onvoldoende geld genereren met verkoop. En corporaties zijn terughoudend met huurverhoging om hun huren betaalbaar te houden.

Paulus Jansen, directeur Woonbond: ‘Terecht. In feite is de verhuurderheffing een huurdersbelasting en worden corporaties gebruikt als belastingkantoor. Maar het is onacceptabel die rechtstreeks op huurders te verhalen, we sloten niet voor niks het Sociaal Huurakkoord.’

 

Twee keer zo veel woningen of 70 euro minder huur


Corporaties hadden daarmee twee keer zo veel nieuwbouwwoningen kunnen bouwen, wat neerkomt op ongeveer 93.500 extra woningen. Of hun huurders gemiddeld een 70 euro lagere huur, een besparing van 840 euro per jaar per huishouden, kunnen bieden, staat in het rapport. Jansen: 'Zo zijn het de huurders en woningzoekenden die betalen voor deze belasting. Het is onbestaanbaar deze heffing in tijden van wooncrisis overeind te houden.'Woonbond 01-05-2020

SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING '0 IS GENOEG'

Vandaag viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel huishoudens in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP start daarom de actie '0 is genoeg' en roept iedereen op te tekenen voor het bevriezen van de huren.

 

TEKEN HIER VOOR HET BEVRIEZEN VAN HUREN : Ga naar site van SP.nl

 

In de Eerste Kamer werd vorige week een motie van SP senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Het is belangrijk dat ook huurders van zich laten horen en hun verhuurder oproepen in te stemmen met een tijdelijke huurstop, gezien de uitspraak van de Eerste Kamer. Actie kan nu zeker helpen om zowel de minister als de verhuurders te bewegen tot het bevriezen van de huren.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: "De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhoog gaat. Van mensen die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen. Dit raakt me diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij roepen dan ook iedereen, huurder of niet, die deze mening deelt op om steun uit te spreken. Zo laten we samen zien dat we willen dat de minister, wethouders en verhuurders deze noodzakelijke eerste stap zetten." Voor de SP is huurbevriezing slechts een eerste stap. Veel meer is nodig om uit de wooncrisis te komen.27-04-2020

 

 

 

Coporatie belt zelf oudere huurders op in tijden van corona

Wij blijven graag met jou in contact laat het woonbedrijf uit Den Haag haar huurders weten. Daarom bellen zij ruim 2.000 van hun oudere bewoners om vragen hoe het met hen gaat in deze tijden van #corona. Heb jij een luisterend oor nodig? Je mag ons ook bellen  klinkt het via: 088 - 24 23 000. #blijfthuis #letopelkaar. De huurders van Vechtdalwonen kunnen voor een praatje gerust bellen naar het woonbedrijf in Ommen op het nummer 0529 45 25 88